Mar 24.2017 / 11.38 / / Kategori:
Açık Yönetim; Şeffaf ve Hesap Verir Yargı

Daha İyi Yargı Derneği, Uluslararası Şeffaflık Derneği’yle işbirliğinde 7 Nisan 2017 Cuma günü Taksim Point Otel’de Açık Yönetim; Şeffaf ve Hesap Verir Yargı Konferansı’nı düzenliyor.

Siyasetten bağımsız bir hareket olan Daha İyi Yargı Derneği,  yargı sisteminin üzerindeki yükü uyuşmazlıkların çözümünde dürüstlük ilkesinin hayata geçirilmesiyle ortadan kaldırarak yargının daha iyi hizmet vermesi için önerilerini kamuoyunun değerlendirmesine bu konferansta da sunuyor.

Konferansta akademi, kamu ve sivil toplumu temsilen alanlarında uzman isimler bir araya geliyor. Yrd. Doç. Dr. Murat Önok’un moderatörlüğünde gerçekleşecek “Açık Hükümet Anlayışı ve Uygulamaları” başlıklı ilk oturuma Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Somer, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Şeker ve Kadir Has Üniversitesi’nden Pınar Dağ konuşmacı olarak katılıyorlar.

“Uyuşmazlık Çözümünde Zihniyet Değişimi” başlıklı ikinci oturumun moderatörü Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen konferansa katılan Av. Güneş Gürseler. İkinci oturuma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya, TUSİAD’dan Serkan Ersöz, Adalet Bakanlığı’ndan Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkanı Alpaslan Azapağası ve Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün konuşmacı olarak katılıyorlar.

Konferans Programı:

9:30       Kayıt

10:00     Açılış Konuşmaları

Av. Mehmet Gün

Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkan

E. Oya Özarslan

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

10:15     I. Oturum : Açık Hükümet Anlayışı ve Uygulamaları

Moderatör : Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok

  • Yüzyılda Açık Toplum, Medya Özgürlüğü ve Demokrasi
Prof. Dr. Murat Somer,  Koç Üniversitesi
  • Türkiye’de Bütçe Sürecinde Şeffaflık

Doç. Dr. Murat Şeker,  İstanbul Üniversitesi

  • Açık Verinin Okunması ve Değerlendirilmesi

Pınar Dağ, Kadir Has Üniversitesi

Soru ve Cevaplar

13:00     Öğle Yemeği

14:00     II. Oturum: Uyuşmazlık Çözümünde Zihniyet Değişimi

Moderatör ve Kısa Sunum: Avukatın Görev ve Yetkilerinin Arttırılması

Av. Güneş Gürseler, Türkiye Barolar Birliği

  • Türkiye’de Hukuk Zihniyeti

Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  • Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları

Serkan Ersöz, TUSİAD

  • Yargı Hizmetlerinde Hesap Verirlik, Şeffaflık Uygulamaları ve Faaliyet Raporları

Alpaslan Azapağası, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkanı

  • Uyuşmazlıklarda Zihniyet Değişimi – Tam ve Doğru İfşa ve İbraz

Av. Mehmet Gün, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı

Soru ve Cevaplar

Yorum Yap
0 Yorum
Arama:
ARA