Hakkımızda

Manifesto

Bizler, Daha İyi Yargı Derneği Üyeleri;

 

demokrasimizin direği ve ülkemizin daha ileriye gitmesinin temel taşı,

 

Yargı’mızı ve işlevini iyileştirmek için çalışacağımızı,

bu doğrultuda faaliyet gösterirken ilgili resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşları, hakimler, savcılar, avukatlar, diğer adli görevliler, akademisyenler, iş ve çalışma dünyası temsilcileri de dahil olarak yargımızın tüm paydaşlarını ve ilgilenen her kişi ve kesimi kapsamak, ortak bir zeminde buluşturmak, çok sesli düşünüp farklılıklar arasında mutabakat sağlayarak yenilikçi, ilerici ve iyileştirici somut çözümler üretmek ve hayata geçirmek için çaba göstereceğimizi;

 

Yeni anayasa ve yasa çalışmalarına yargı reformu amaçlı öneriler getirerek katkı vereceğimizi;

 

Çalışmalarımızda;

 

 1. Temel evrensel yargısal ilkelere bağlı kalacağımızı;
 2. Ülkemizin yüksek menfaatlerini gözeteceğimizi;
 3. Hukukun Üstünlüğü, Dürüstlük, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik’in öncelikli değerlerimiz olduğunu;
 4. Yargılamalarda suistimalin karşısında duracağımızı, dürüst davranılmasını ve uyuşmazlık konusunun ve delillerin tam ve doğru olarak ifşasını sağlamak için çalışacağımızı;
 5. Toplumdaki her türlü uyuşmazlıkta uzlaşmacılığı benimsediğimizi;
 6. Derneğimizin toplumun her kesimini kapsaması için çaba göstereceğimizi;
 7. Tarafsız olacağımızı ve her türlü kamu, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere karşı eşit mesafede duracağımızı;
 8. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de özünü oluşturan İnsan Hakları, Çevre, Rüşvetle Mücadele ve İş Hukuku konularındaki 10 temel ilkeyi desteklediğimizi ve bu ilkelere gönüllü olarak uyacağımızı;

 

beyan ve taahhüt ederiz.

Dünden Bugüne Daha İyi Yargı Derneği

Daha İyi Yargı Derneği, Türk yargısının sorunlarını tespit etmek, sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, öneriler üzerinde toplumsal mutabakat sağlanması ve çözümlerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmak amacıyla kurulmuş olan siyaseten tarafsız bir sivil toplum düşünce kuruluşudur.

 

Derneğimizin tohumları ilk olarak Daha İyi Yargı Hareketi adı ile Av. Mehmet Gün önderliğinde, Türk yargısının sorunlarına uygulanabilir çözümler sunmak ve Tam ve Doğru İfşa yolu ile Dürüst Davranış ilkesini hayata geçirmek amacı etrafında buluşan, Türkiye’yi geliştirme ve toplumun standartlarını iyileştirme arzusu, duyarlılığı ve kararlılığına sahip avukatlar, akademisyenler ve fikir önderleri tarafından atılmıştır.

 

Daha İyi Yargı Hareketi oluşumu, planlanan çalışmaların kapsamını büyütmek ve bu amaca uygun olacak şekilde kurumlaşmak istek ve amacı sonucunda Kasım 2014 tarihinde Daha İyi Yargı Derneği adı ile dernek statüsü edinmiştir.

Daha İyi Yargı Faaliyetleri

 

Daha İyi Yargı, yargıda iyileştirme hareketi olarak bir araya geldiği 2012 yılından bugüne yargıda iyileştirmeye yönelik tespitler, öneriler ve yapısal reform çalışmalarını içeren çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmekte ve gerçekleştirilen etkinlikleri desteklemektedir. Derneğimiz çalışma sonuçlarını, iyileştirme önerilerini Adalet Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, önde gelen iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleri başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmaktadır. Derneğimizin önerileri kamuoyunda yüksek kabul görmektedir.

 

Derneğimizin yayınlarına buradan ve faaliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Misyon

Türkiye’de uzlaşma kültürünün egemen olmasında ve barış içinde yaşayan, üretken, uluslararası alanda rekabetçi ve müreffeh bir toplum olmamızda gelişmiş ve çağdaşlarından ileriye gitmiş bir hukuk düzeninin ve yargı sisteminin en önemli temel taşlar olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına ve iktisadi, sosyal ve idari her alanda hukukun üstünlüğünün sağlanmasına Yargı’nın daha da ilerletilmesi ve geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

 

Bu çerçevede Türk Yargısı’nın sürekli olarak gelişmesi, çağdaşları ile rekabet edebilmesi ve bu rekabette öne geçebilmesi için, yargı ile ilintili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile toplumu ortak bir zeminde bir araya getirmeyi, fikirler ve öneriler geliştirerek mutabakat ve uzlaşma sağlamayı, üzerinde uzlaşılan önerileri hayata geçirmek için gerekli çabaları göstermeyi amaçlıyoruz.

Asil Üyeler

 • Abdurrahman Yıldırım
  Avukat
 • Prof. Dr. Adem Sözüer
  Avukat
 • Prof. Dr. Ahmet Köksal Bayraktar
  Öğretim Üyesi / Avukat
 • Ali Asaf Göreç
  Tenis Antrenörü
 • Prof. Dr. Ali Murat Vural
  Öğretim Üyesi
 • Ali Ozan Karaduman
  Avukat
 • Ali Yaşar Özkan
  Avukat
 • Arca Açıkel
  Avukat
 • Aslı Dilara Bayat
  Avukat
 • Av. Ali Gül
  Avukat
 • Av. Dr. Barış Günaydın
  Avukat
 • Ayşe Özlenen Çığ
  Öğretim Üyesi / Avukat
 • Ayşegül Andıç
  Avukat
 • Aysel Korkmaz
  Avukat
 • Aziz Bora Durmaz
  Avukat
 • Barış Ülker
  Avukat
 • Bekir Atahan
  Avukat
 • Burhan Uyan
  Avukat
 • Av. Büşra Nurengin
  Avukat
 • Çağrı Göktaş
  Avukat
 • Can Yeğinsu
  Avukat/Barristar
 • Candaş Gürol
  Avukat
 • Cankat Şir
  Stajyer Avukat
 • Cem Murat Sofuoğlu
  Avukat
 • Çevik Köken
  Avukat
 • Deniz Serinken
  Mühendis
 • Dilara Kaçar
  Stj. Avukat
 • Direnç Bada
  Avukat
 • Doğukan Algan
  Avukat
 • Prof. Dr. Durmuş Tezcan
  Öğretim Üyesi
 • Eda Evirgen
  Avukat
 • Emine Sezen Türker
  Avukat
 • Ergun Ersoy
  Avukat
 • Ertuğrul Gazi Akyıldız
  Avukat
 • F. Işıl Sırakaya
  Avukat
 • Faruk Ekinci
  İş İnsanı
 • Gönenç Gürkaynak
  Avukat
 • Güldeniz Doğan Alkan
  Avukat
 • Dr. Halil Doğru
  Avukat
 • Hande Hançar
  Avukat
 • Hande Ocak Başev
  Endüstri Mühendisi
 • Hanife Sadiye Özülkü
  Avukat
 • Hasan Çakan
  Stajyer Avukat
 • Hasan Girenes
  Yönetici
 • Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
  Akademisyen
 • İlke Erol
  Avukat
 • İlkten Yiğin
  Avukat
 • Yrd. Doç. İrem Aral Eldeleklioğlu
  Öğretim Üyesi
 • İrem Girenes
  Avukat
 • İzzet Güneş Gürseler
  Avukat
 • Kemal Altuğ Özgün
  Yönetici Avukat
 • Kenan Yılmaz
  Avukat
 • Koray Özdoğan
  Avukat
 • Korkut Bayraktar
  Reklam / İletişim
 • Mahmut Aydemir
  Avukat
 • Mehmet Gün
  Avukat
 • Mehmet Gürcan Büyükünal
  Avukat
 • Prof. Dr. Mehmet Niyazi Öktem
  Öğretim Üyesi
 • Mehmet Nurettin Pekarun
  Yönetici
 • Mehmet Selim Yavuz
  Avukat
 • Melis Sılacı Korkmaz
  Avukat
 • Meral Kocaoğlu
  Avukat
 • Mert Yaşar
  Avukat
 • Mete Can Eriş
  Avukat
 • Metin Sinan Aslan
  Avukat
 • Muhammed Demircan
  Stj. Avukat
 • Doç Dr. Murat Volkan Dülger
  Avukat / Öğretim Üyesi
 • Mustafa Tırtır
  Avukat
 • Mutlu Yıldırım Köse
  Avukat
 • Naime Elif Görgülü
  Avukat
 • Namık Tan
  Emekli Diplomat
 • Nuri Mehmet Çolakoğlu
  Gazeteci / Yayıncı
 • Oğuz Sami Sarıkaya
  Avukat
 • Ömer Özgür Ünlü
  Avukat
 • Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu
  Öğretim Üyesi
 • Pelin Baysal
  Avukat
 • Pınar Saruhan
  Avukat
 • Prof. Dr. Mehmet Köksal
  Avukat
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
  Öğretim Üyesi
 • Sedat Şükrü Ünlütürk
  İş İnsanı
 • Prof. Dr. Selçuk Öztek
  Öğretim Üyesi
 • Selin Sinem Erciyas
  Avukat
 • Selma Karaduman
  Avukat
 • Sena Demircan Çiloğlu
  Avukat
 • Serdar Mermut
  Avukat
 • Serhat Sökmen
  Avukat
 • Sinan Demircioğlu
  Avukat
 • T. Şeyma İnal
  Avukat
 • Tuğçe Avcısert Geçgil
  Avukat
 • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
  Öğretim Üyesi
 • Ufkay Demirci
  Yargıtay Onursal Üyesi
 • Uğur Aktekin
  Avukat
 • Ümit Hergüner
  Avukat
 • Umut Yaşar
  Avukat
 • Ural Aküzüm
  Avukat
 • Yağız Gündoğdu
  Avukat
 • Yasemin Kenaroğlu
  Avukat
 • Dr. Yılmaz Argüden
  Stratejist
 • Zerrin Eymirlioğlu
  Avukat
 • Zeynep Seda Alhas
  Avukat
 • Zübeyde Çapar
  Stj. Avukat

Misafir Üyeler

 • Alev Özcan
  Avukat
 • Hasan Ali Akçelik
  Avukat
 • Koray Bedük
  Avukat
 • Mehmet Akdağ
  Avukat
 • Miray Erdemir
  Avukat
 • Umur Özyurt
  Avukat
 • Yasin Bilen
  Avukat
 • Yasin Sağlam
  Avukat

Yönetim Kurulu

mehmet-gun
Av. Mehmet Gün

Dernek Başkanı

murat-vural
Prof. Dr. Ali Murat Vural

Asil Üye

AysegulAndic
Av. Ayşegül Andıç

Asil Üye

Av. Direnç Bada

Asil Üye

hande-hancer
Av. Hande Hançar

Asil Üye

Print
Av. Dilara Kaçar

Yedek Üye

ekinci
Faruk Ekinci

Yedek Üye

isil-sarikaya
Av. F. Işıl Sırakaya

Yedek Üye

halilDogru-1
Av. Halil Doğru

Yedek Üye

selin-sinem-erciyas-yalincakli
Av. Selin Sinem Erciyas

Yedek Üye

Denetim Kurulu

aysel-korkmaz
Av. Aysel Korkmaz

Asil Üye

serhat-sokmen
Av. Serhat Sökmen

Asil Üye

burhan-uyan
Av. Burhan Uyan

Asil Üye

cagri-goktas
Av. Çağrı Göktaş

Yedek Üye

irem-girenes-yucesoy
Av. İrem Girenes

Yedek Üye

mutlu-yildirim-kose
Av. Mutlu Yıldırım Köse

Yedek Üye

Tüzük

Derneğimizin tüzüğünü aşağıdaki butona tıklayarak PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir ve inceleyebilirsiniz.