Eki 24.2016 / 06.44 / / Kategori: Genel
İstifaya Açık Davet!

Kendim de o kadar çok karşılaşıyor ve o kadar çok şikayet duyuyorum ki; suiistimalleri, kötülükleri, yargı camiasına, adalet inancına ve gelişmiş bir ülke olma yolunda ülkeme vermekte olduğu zararlar ayyuka çıkmış olan bilirkişilik konusunda hem ağır ve hem de duygusal bir dille yazmak zorunda hissediyorum!

Her kim olurlarsa olsunlar;

Bilmeleri beklenemeyen teknik hususlar dışında özellikle hukuki konularda görüş edinmek için bilirkişi atayan, yargılama dosyasının özetlenmesini, iddia ve savunmanın hukuki yönleri hakkında görüş bildirilmesini isteyen hakim ve savcıları;

Kendilerine hangi teknik konularda hangi soruların cevaplanmasının istendiği açıklanmadığı halde görev kabul eden, kendi kendine uyuşmazlık hakkında ve özellikle hukuki konularda görüş veren bilirkişileri,

Bilirkişilerin hukuki konularda görüş beyan etmesine tolerans gösteren, bu yöndeki bilirkişi görüşlerini yargılama kolaylığı olarak gören, mahkemeleri bu şekilde bilirkişi görüşü almaya yönlendirip teşvik eden, bilirkişi görüşlerine göre karar oluşturulmasını eleştirmeyip, esasını bilirkişilerin oluşturduğu kararları bozmayan temyiz mahkemeleri hakimlerini,

Sadece mahkemelere ve hakimlere tanınmış olup devredilmesi ve delege edilmesi mümkün olmayan yargılama ve uyuşmazlık çözme görev ve yetkisinin iş yükü, kaynak yetersizliği ve sair binbir gerekçe gösterilerek fiilen bilirkişilere devredilmesine, devletin yerine getirmesi zorunlu yargılama yetkisinin kokuşmuş bilirkişilik kurumuna aktarılarak bir nevi kanunsuz olarak özelleştirilmesine karşı sessiz kalan avukatları,

Bu sorunu iş yükünü ve yargılama sorumluluklarını yargı unsurları arasında orantılı olarak dağıtarak çağdaş ve bilimsel bir yargılama sistemi kurarak çözmek için köklü ve yenilikçi çözümler üretmeyen akademisyen, bürokrat ve politikacıları,

Her türlü makam, mevki, görev ve bu amaçla kendilerine verilen ruhsatlardan istifa etmeye davet ediyorum.

Mehmet Gün

Yorum Yap
0 Yorum
Arama:
ARA
Mehmet Gün
Mehmet Gün

Av. Mehmet Gün

YAZARIN DİĞER YAZILARI
POPÜLER YAZILARI