Gündem Notları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ; sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin tanımlama yapılmasını, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarının...

Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Anayasa m. 135 gereğince kurulmuş olan ve organları kendi üyeleri tarafından demokratik usullere göre seçilen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Barolar, meslek kuruluşu olmalarından ayrıca bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil ederler ve bu yönü ile Anayasa’da belirlenen...

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın, Kanun ve Yönetmelik uyarınca talimatı gereğince Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yapılan inceleme sonuçları kamuoyuna duyuruldu. ...

Anayasa Mahkemesi 7070 sayılı OHAL Kanununun memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Karar 29.11.2019 tarihli RG’de yayımlandı. Güvenlik soruşturması yapılmasının kanun koyucunun takdirinde olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, gerekli güvenceleri ve temel ilkeleri bir kanunla belirlenmeden yapılacak soruşturmalarla kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınması,...

Asit atılarak yüzü yakılan, gözünü kaybeden Berfin Özbek’in uğradığı menfur saldırının bedensel hasarını ömür boyu taşıyacak olmasına karşın kanundaki en üst sınırdaki ceza verilmiş olan sanığın bir süre sonra serbest kalacak olması kamuoyunda derin bir adaletsizlik duygusuna yol açmış bulunmaktadır....