Gündem Notları

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın, Kanun ve Yönetmelik uyarınca talimatı gereğince Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yapılan inceleme sonuçları kamuoyuna duyuruldu. ...

Anayasa Mahkemesi 7070 sayılı OHAL Kanununun memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Karar 29.11.2019 tarihli RG’de yayımlandı. Güvenlik soruşturması yapılmasının kanun koyucunun takdirinde olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, gerekli güvenceleri ve temel ilkeleri bir kanunla belirlenmeden yapılacak soruşturmalarla kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınması,...

Adli Yıl Açılış Töreni sonrasında Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde baroları temsil eden delege sayılarına ilişkin bir tartışma başladı. Tartışmayı Daha İyi Yargı görüşleri çerçevesinde değerlendirdik. Temsilde adalet sağlanabilmesi için delege sisteminin nasıl revize edilmesi gerektiğine ilişkin önerilerimizi sunduk. ...