Bilirkişilik Faaliyetleri Denetim Sonuçları

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın, Kanun ve Yönetmelik uyarınca talimatı gereğince Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yapılan inceleme sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Tespitler bilirkişilik ve bilirkişiler ile ilgili yıllardan beri kanıksanmış sorunların devam ettiğini göstermekte. Tespitlere göre bilirkişiler:

(i)        Uzmanlık alanları dışında raporlar hazırlamakta;

(ii)       Raporlarda yönetmeliğe eksiklikler bırakmakta;

(iii)      hukuki değerlendirmelerde bulunmakta.

Mevcut düzenlemenin isabetsizliğini ve etkisizliğini ortaya koyan inceleme raporlarında Bilirkişiler haklarında disiplin işlemleri yapılabileceği, suç duyurusu yapılabileceği ile korkutularak terbiye edilmek istenmektedir.

Yargının bilirkişiliğe ihtiyacı vardır fakat mevcut yargılama usul yasalarına göre şekillenen bilirkişilik müessesesi oldukça bozuşmuştur. Bilirkişilik kanunu bu bozuşmuşluğu gidermeye yeterli değildir; tersine bu bozuşmuş müesseseyi yargıya monte etmek bozuşmayı artırıcı mahiyettedir. Disiplin soruşturması ve suç duyurusu bilirkişileri yola getirerek bozuşmayı gidermeye elverişli ve yeterli değildir. Önemli olan bilirkişiliği işlevine ve niteliğine uygun olarak ve yargıya zarar verecek şekilde değil en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanmaktır.

Bilirkişilik kanunu çıkarılmadan önce hazırladığımız görüşümüzde belirtilen hususlar hala geçerliğini sürdürmektedir. Derneğimiz, yanlıştan kısa yoldan dönülmesini, mahkemelerde bilirkişilik yapanların sicilinin tutulması ile yetinilmesini tavsiye etmektedir.