Ülkemizin ileri refah seviyesine ulaşmasının, içinde bulunduğu “orta demokrasi” seviyesinden yükselmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Ülkemizin orta demokrasi seviyesinde baskılanmasının nedeninin hukukun üstünlüğüne dair yapısal sorunlar olduğunu görüyor, bu sorunlara yargıyı iyileştirmek yoluyla kalıcı çözüm getirmek için özgün, somut, uygulanabilir öneriler üretiyoruz.

Derneğimiz 10 yıllık birikimiyle yargıda iyileştirmeye yönelik tespitler, öneriler ve yapısal reform çalışmalarını içeren çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Çalışma sonuçlarımızı ve iyileştirme önerilerimizi, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleri başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Önerilerimiz kamuoyunda yüksek kabul görüyor.