Uyuşmazlık Çözüm Zihniyetini Değiştirmek için Tam ve Doğru İfşa ve İbraz

Yargılamalarda uyuşmazlık konusu vakıaların ve delillerin “Tam ve Doğru İfşa ve İbraz” ile uyuşmazlık çözümünde, maddi gerçeğin ve delillerin samimi, tam ve doğru ifşa ve ibraz edilmesini sağlayan bir yargılama mekanizması önerisi getirilmiştir. Gerçeğe aykırı beyanlar ile yargılama sürecini zorlaştırıcı ve suiistimal edici davranışların önlenmesi için mekanizma ve süreçler getirilmesi, buna rağmen uyulmaması için ciddi yaptırımlar uygulanması, böylece iddia, savunma ve mahkeme arasında güven oluşturulması, kaliteli ve hızlı yargı hizmeti verilmesi savunulmaktadır.

Ayrıca yargılama sürecindeki dengesiz iş yükü dağılımının düzeltilmesi, taraflara ve avukatlarına orantılı olarak daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, yargıda daha az hâkimle daha yüksek başarı sağlanabilmesi için yaratıcı yenilikçi çözüm önerisi sunulmaktadır.

Öneri, 2017 yılında İzmir ve Bursa baroları ile başta avukatlar ve akademisyenler olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmış; Adalet Bakanı ile bakanlık üst bürokratlarına sunulmuş ve kabul görmüştür. Ayrıca İstanbul’da Şeffaflık Derneği ile birlikte yapılan bir konferansta kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yargı Reformu Stratejisi 2019 Belgesinin 8. Amacı altındaki dürüstlük kuralı ile ilgili faaliyet derneğimizin bu sunumundan alınmıştır.