Adalet Yüksek Kurumu Önerisi Çalıştay Raporu

Yargı bağımsızlığı ve hesap verebilirlik önündeki engellerin aşılması için, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün “Adalet Yüksek Kurumu” önerisini, TESEV Demokratikleşme Tartışmaları kapsamında, Friedrich Ebert Stiftung Derneği katkılarıyla, 15 Kasım 2017’de, ilk kez hukukçu ve sivil toplum temsilcilerine sundu. Önerinin değerlendirildiği tartışmada Türkiye’de yargının yönetişim sorunlarına da çözümler önerildi. Bu politika notu Av. Mehmet Gün’ün sunumu ve yuvarlak masa toplantısı tartışma notlarıyla, TESEV tarafından hazırlandı.