Yargı Bağımsızlığı için Adalet Yüksek Kurumu Oluşturma Önerisi

Yargı Bağımsızlığı için Adalet Yüksek Kurumu Önerisi ile yargıda hesapverirliğin sağlanmasını amaçlayan bir kurumsal yapılanma önerilmektedir. Bu yapılanma ile yargı üst yapılanmasında tüm paydaşların söz sahibi olacağı, politika oluşturulması ile icraatın birbirinden ayrıştırılacağı, siyasi mülahazaların yargı hizmetlerinin operasyon aşamasına gelmeden sönümlendirileceği, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın temel hükümlerine uygun olarak tüm yargı kurumlarının kararlarına karşı yargısal başvuru yollarının getirileceği bir model ortaya koyulmuştur.

Öneri, TESEV Demokratikleşme Tartışmaları kapsamında Kasım 2017’de hukukçulara ve sivil toplum temsilcilerine sunulmuş, TESEV ile ortak çalıştay düzenlenmiş ve öneri kamuoyunda kabul görmüştür.