Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal talebinin reddi AYM Gerekçeli Karar Özeti

Anayasa Mahkemesi 1 Ekim 2020 tarihli kararında “7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptal talebini oyçokluğuyla reddetmişti. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı 10 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan ve üyeler Engin Yıldırım, Celal Mümtaz Akıncı, Emin Kuz, Hasan Tahsin Gökcan, Yusuf Şevki Hakyemez’in karşı oy kullandığı 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/60, K: 2020/54 Sayılı Kararı özetlediğimiz dokümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.