Barolarda Delegelik Sistemi ve Temsilde Adalet

Hükümetler ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları arasındaki ilişkilerde, hükümetlerin meslek kuruluşlarının bağlı oldukları yasaları değiştirme, meslek odalarının imtiyazlarını yeniden düzenleme hatta ellerinden alma ve meslek kuruluşlarının temsil ve yönetiminde yapısal değişiklikler gerçekleştirme yönündeki söylemleri tartışmalara konu olmaktadır.

 

Benzeri bir tartışma 2 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılışına ilişkin süreçte de yaşanmıştır. Yargıtay tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış törenine, “Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nin” ev sahipliği yapmasının güçler ayrılığı ilkesi ile çeliştiğini bildiren 55 baro katılmamıştır.