Avukatlık Kanununda Yapılmak İstenen Değişiklikler Hakkında Derneğimizin Görüşleridir…

Değerlendirmelerimiz

1. Bir kısım (mevcut durumda Ankara, İstanbul ve İzmir) illerde çoklu baro kurulmasını amaçlayan öneri Anayasa Madde 3’teki üniter – tek devlet ilkesine ve bu ilkenin idari yapıda yansımaları olan 123 ve devamı maddeleri ile özellikle 126. madde hükmüne aykırıdır.

2. Üye sayısı fazla il barolarının TBB genel kuruluna ilave 1 delege göndermesinin 300 avukattan 5.000 avukata çıkarılması Anayasa’nın devletin demokratik hukuk devleti ve cumhuriyet olduğuna dair temel ilkelerine, Anayasa’nın 2. 5. 6. ve 135. maddeleri hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin 1991 ve 2001 tarihli içtihatlarına açıkça aykırıdır.

3. Teklif devletin cumhuriyet niteliğine ve demokratik yönetim ilkesine ve bu hususu netleştiren Anayasa Mahkemesinin 1991 ve 2001 tarihli içtihatlarına aykırıdır.

4. TBB’nin oluşumunu üç büyük iller -Ankara, İstanbul ve İzmir- dışındaki üye sayıları küçük olan illerde bulunan küçük bir azınlık zümreye bırakan; keza barolardan 2.000 eşiği altında kalanlar tasfiye edilirken; üye sayısı 2.000’in çok altında % 2’si veya 3’ü oranında kalan illerde barolar kurulması ve sürdürülmesi Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ve hiçbir zümreye imtiyaz verilemeyeceğine dair Anayasa m.10’a aykırı olduğu…

Önerilerimiz

1. Büyük illerde çoklu baro getirmek yerine belirli ölçütleri aşan barolarda ihtiyaca orantılı olarak organları veya üyelerinin sayısını artırmak, komisyonlar, semt veya adliyelerden sorumlu başkan yardımcıları oluşturmak, yönetim görevlerini tam zamanlı ve ücretli hale getirmek gibi yöntemler üzerinde anlaşılmalıdır.

2. Birlik Genel Kurulu ve delegelik sistemi Avukatlık Kanunundan ve diğer tüm kanunlardan ilga edilmelidir.
Temel işlevi birlik başkanını ve organlarını seçmekten ibaret olan, mesleğe kayda değer bir faydası olmayıp kaynakların israfına neden olan, demokratik yönetimi bozuşturan genel kurul ve delegelik sistemi bütün kanunlardan ilga edilmelidir.

3. Türkiye Barolar Birliğinin başkanını ve organlarının üyelerini – il baro seçimlerinde olduğu gibi – delegeler değil bütün avukatlar seçmelidir.

4. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve il barolarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi iki turlu seçimlerle seçilmelidir.

5. Seçimlerde seçmen iradesini sakatlayan ya da dizayn etmeye yarayan blok listeler, benzer yöntemler ve uygulamalar yasaklanmalıdır.

Yukarıda alıntıladığımız kamuoyu açıklamamızın tam metnini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz: