Yasama Dokunulmazlığının Güçlendirilmesi, Hukuka Aykırı Fiili Dokunulmazlıkların Ortadan Kaldırılması  Talebimiz ve Çözüm Önerilerimiz

“Hukukun üstünlüğünden ve yargının organ ve işlev bağımsızlığından ödün vermeksizin dokunulmazlıklarla sağlanmak istenen güvenceleri amaca uygun olarak geliştirip güçlendirmek mümkündür.

Yargı, kendi alanına giren her konuda hiçbir izin almaya gerek olmadan şüphelinin kim olduğuna, makam ve mevkiine bakılmaksızın soruşturma ve kovuşturma başlatabilmelidir. Bu çerçevede milletvekilleri, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar aleyhinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının doğrudan veya kabul edilecek bir denetim mekanizmasından izin almak suretiyle soruşturma başlatabilmesi yeterli olacaktır. Suçlama getirebilmesi için özel yetkili mahkemenin iddianameyi kabul ederek onaylamış olması şartı aranması, yasama dokunulmazlığı ile hukukun üstünlüğü arasındaki ince dengeyi en güzel şekilde oluşturabilir. Avukatların görev suçlarının soruşturulmasına getirilen bu güven verici düzenlemenin yasama dokunulmazlıkları konusunda kabul edilmemiş olmasının, yasal düzenlemelerin dağınıklığından başka bir açıklaması yoktur.

Öte yandan hukuka aykırı olmasına karşın soruşturma izinlerine dair düzenlemeler ve uygulamalarla oluşan fiili dokunulmazlık ve cezasızlık durumlarının ortadan kaldırılması zorunludur. Görev ve kişisel suçlarından dolayı yargıya hesap vermelerini sağlamak, kamu görevlilerinin hukuka uyarlı hareket etmelerini ve hatta ibra edilmelerini sağlamak için de, kanun önünde eşitliği gerçekleştirmek için de zorunludur.

Bu iki hususun gerçekleştirilmesi Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi hiç olmadığı kadar güçlendirecek; milli gelirimizin de hızla artmasını sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Derneğimizin “Yasama Dokunulmazlığının Güçlendirilmesi, Hukuka Aykırı Fiili Dokunulmazlıkların Ortadan Kaldırılması
Talebimiz ve Çözüm Önerilerimiz” başlıklı kamuoyu duyurusunun tam metnini buraya tıklayarak PDF formatında okuyabilirsiniz.

Duyurunun İngilizce çevirisini ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.