Daha İyi Yargı Derneği Strazburg ve Brüksel Temasları Bilgi Notu

Bu bilgi notu; Daha İyi Yargı Derneği’nin, kapsamlı bir çalışmaya dayalı hazırlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmaya açtığı, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” ile “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” kitaplarında yer verilen, “yargı reformu, temsilde adalet, yolsuzlukla mücadele ve rüşvetin önlenmesi” konularında geliştirilen önerilerin, 16, 17 ve 18 Nisan 2024 tarihlerinde Fransa Strazburg’da, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeleri ile Venedik Komisyonu’na ve 23 Nisan 2024 tarihinde Belçika Brüksel’de, Avrupa Komisyonu’na Dernek heyetimizce yapılan tanıtım görüşmeleri sırasında, muhataplara iletilen mesajları ve bu görüşmelerde ortaya çıkan fırsatları kapsamaktadır.