Ekonomik İstikrar İçin Daha İyi Yargı ve Sivil Anayasa Gerekir

Daha İyi Yargı Derneği;

Cumhuriyetimizin 2. asrına girdiği 2023 yılında, sürdürülebilir yargı bağımsızlığını sağlayan, ülkenin temel sorunlarına, özellikle yönetimdeki ve ekonomideki sorunlarına köklü çözümler getiren sivil bir anayasa yapımı konusunda çalışmalar yapmaya karar vermiştir.

Derneğimiz, bu amaçla tek başına, gerekirse ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yurt içinde, yine ulusal ve uluslararası katılımlı etkinliklerle, sivil anayasa için farkındalık oluşturma, sivil toplumun görüşlerini derleme, herkesin her zaman erişimine açık, tam şeffaf bir kütüphane oluşturma çalışmaları yapacaktır. Bu çerçevede:

a) Derneğimiz bünyesinde yönetim kurulu gözetiminde çalışacak bir Sivil Anayasa Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyon bir yürütme kurulu ve bir danışma kurulundan oluşacak, danışma kurulu ülkemizin temel meselelerini aklıselimle tartışacak, öneriler geliştirecek ve kamuoyuna duyurarak yürütme kuruluna tavsiyelerde bulunacaktır.

​Komisyona, derneğimiz üyesi olması gerekmeden iş dünyası, STK’lar, akademi, medya ve ilgili kesimlerden üye kabul edilecektir. İlgilenenler katılmak için başvurabilirler.
b) Dünya ve bilahare Ekonomi gazetesi ile gerçekleştirilen ve seçimler öncesinde ara verilen Ekonomi & Hukuk Buluşmaları temel ülke meseleleri ve sivil anayasa konularına odaklanarak sürdürülecektir.

c) İlaveten sivil anayasa yapımının değişik yönlerine odaklanan ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay, bilgilendirme ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir.

d) Bu hususlarda Derneğimiz, ilgili üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşları, uzmanları, fikir önderleri ile etkinlik bazında veya sair iş birlikleri yapacaktır.

e) Derneğimiz, ülkenin temel yapısal sorunları hakkında görüş ve çözümler üreten girişimlere yargı ve hukuk boyutundan düşünsel destek verecektir.