Daha İyi Yargı için Yapay Zekâ Vizyonuna ve Özeleştiriye Çağrı

Sonuç Olarak” bölümünden:

Çağ, virüslerle mücadele; teknoloji, yapay zekâ ile refah çağıdır. Bu yeni çağda dünyaya virüsler ve yapay zekâ geliştirenler egemen olacaktır.

İyi işlemeyen yargı, tehlikeli bir virüs gibidir; hukuk düzenini zehirleyerek ülkeleri çürütür ve aniden çökertebilir.

Saygın, şeffaf ve iyi işleyen yargı ve sağlayacağı ileri hukuk düzeni; demokrasinin temeli, küresel rekabette ülkelerin sosyal, siyasal ve iktisadi güçlerinin kaynağıdır.

Ülkemizin yargı ve hukukun üstünlüğü alanında atılım yapması için eski alışkanlıkları bırakmak, hukukta da yapay zekâ çağını yakalamak şarttır. Bunun için çalışmaya en başta ilgili herkesin ve kesimin özeleştiri yapmasıyla başlamak gerekir.

Bu bilinçle ülkemiz yargısını ve Yargı ile ilgili kişi ve kurumları, özellikle de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Adli Yargı, Danıştay ve İdari Yargı, YSK, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu adına, adli yılın başlangıcı vesilesiyle konuşma yapacak yetkilileri; yarının sorunlarını, şikâyetleri isabetli olarak tespit ederek ortaya koymaya, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak samimi bir özeleştiri yapmaya davet eder;

2020-2021 Adli Yılı’nın sorunların çözümü yönünde güçlü adımların atıldığı bir dönem olmasını dileriz.