Hakimlik ve Savcılık Mülakat Sınavı Değişiklik Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler

Daha İyi Yargı olarak bizler, ülkemizde yargının hizmet kalitesini yükseltmenin zorunlu olduğunu savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak, hâkimlik savcılık mülakat aşamasının şeffaf ve hesapverir hale getirilmesine, toplumun mülakatlarda siyasi etki olduğu yönündeki endişesinin giderilmesine ve liyakatin en üst derecede sağlanmasına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz.


Daha İyi Yargı olarak, birinci yargı paketinde hakim ve savcı yazılı sınavından sonra yapılan mülakatlarla ilgili getirilen değişiklik önerisinin, Yargı Reformu Stratejisi 2019 belgesi ile oluşan beklentileri karşılamaya ya da mülakat aşaması ile ilgili olarak toplumda oluşan endişe ve eleştirileri gidermeye yeterli olmadığı düşüncesindeyiz.


Bu çerçevede “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi 2019 1. Reform Paketinde Yer Alan Hakimlik ve Savcılık Mülakat Sınavı Değişiklik Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler” belgesini
4 Ekim 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaştık.

Belgenin İngilizce çevirisini buradan indirebilirsiniz.