Daha İyi Yargı Derneği Yargı Reformu Görüş Raporu

Türkiye’de yargı sisteminin sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri üretmek üzere kurduğumuz “Daha İyi Yargı Derneği” sayesinde ilk günden beri pek çok konuda kök sebep analizi yaparak hukuk sistemimize önemli katkılar sağlıyoruz.

Nitekim, ülkemizin hukuk ve adalet alanındaki en önemli konularını içeren ve 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” de, Daha İyi Yargı Derneği’nin üzerinde çalıştığı konuların başında geliyor.

Bu vizyonla, üç aylık bir çalışma neticesinde oluşturduğumuz “Yargı Reformu Strateji Belgesi İnceleme Raporu”nu, yeni Adli Yıl’ın açılışı vesilesiyle açıklıyoruz. Zira strateji belgesinde de belirtildiği üzere; yargı reformu, adalet ve kaliteli yargı için hayati ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın doğru tanımlanması ve doğru çözümler getirilmesi, Daha İyi Yargı Derneği olarak ana görev ve sorumluluk alanımızdır.

Raporun İngilizce çevirisini buradan indirebilirsiniz.