İnfaz Kanunu Değişikliği Üzerine

Av. Metin Sinan Aslan, Daha İyi Yargı Derneği Üyesi

AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ile bir grup milletvekilinin imzasını taşıyan 70 maddelik “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi”, bir yandan cezaevlerindeki mevcut doluluk sorununu palyatif ve geçici düzenlemelerle çözmeyi hedeflerken, diğer yandan da infaz hukukumuzda gerçekten önemli değişiklikler yapmakta… Teklifte, kimi zaman İnfaz Kanunu’nun eksikliklerinden kimi zaman da uygulayıcıların yaptıkları dar yorumlamalardan dolayı yaşanan dramların tekrar etmemesi yönünde çaba sarf edildiğini ve nihayet COVİD19 salgının etkilerini kuvvetli bir şekilde görmekteyiz. Teklifin ana hatlarını, eksik ve çelişkili yanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmek mümkündür;

  1. İnfaz Hâkimlikleri Güçlendiriliyor
  2. Otomatik İyi Hal Sona Eriyor
  3. Süreli Hapis Cezalarının Koşullu Salıverme Süresi, Cezanın 2/3’ü Yerine 1/2’si Şeklinde Uygulanacaktır
  4. Cezasızlık Algısı Ortadan Kaldırılıyor
  5. Denetimli Serbestlik Süresi 3 Yıla Çıkarılıyor
  6. Açık Cezaevinde Bulunanlar Veya Bulunmaya Hak Kazananlar İzinli Sayılacaklar
  7. Çocuklu Anneleri Ve Hükümlünün Aile Bireylerini Dikkate Alan Olumlu Düzenlemeler
  8. Covid19 Düzenlemeleri
  9. TCK’nda Yapılan Değişiklikler
  10. CMK’da Yapılan Değişiklikler