Yargı Reformu Stratejisi 2019 ve Daha İyi Yargı Derneği Öncelikleri

30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yargı Reformu Stratejisi 2019” belgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Daha İyi Yargı Derneği olarak Strateji Belgesi’nin genel niteliği ve içeriği ile ilgili bilgilendirici bir not hazırladık. Bu notun ikinci bölümünde derneğimizin öncelikleri ile örtüşen amaç hedef ve faaliyetleri derledik.

Son bölümde ise ilk kez Yargı Reformu Strateji Belgeleri’nde yer alan ve derneğimizin kuruluşundan bu yana üzerinde durduğu odak noktalarından biri olan Tam ve Doğru İfşa ve İbraz (Hukuk Yargılamalarında Dürüstlük Kuralı) başlığındaki içeriğe özel bir yer ayırdık.