Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları

Dernek başkanımız Av. Mehmet Gün’ün TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu başkanlığı sırasında yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazmış olduğu bu raporun temel amacı; yargı reformu için net bir hedef ortaya çıkarmak ve bu hedef üzerinde mutabakat sağlamaktır. Rapor TÜSİAD belgesi olarak kabul edilerek 2014 yılında ilan edilmiştir ve Daha İyi Yargı Derneği tarafından da aynen benimsenmiştir.

Rapor, 2016 yılında Samsun, Bursa, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa’da önde gelen iş dünyası temsilcileri olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmış ve yüksek kabul görmüştür.