2021 – 2022 Adli Yıl Açılışı Bilgi Notu

Yüksek refah kaliteli yargı ile mümkün

1980’den 2020’ye Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı %0,86’dan 0,85’e gerilemiş, gelişen ekonomilerin payı %80 oranında artarken Türkiye’nin payı %3,57’den yaklaşık yarıya %1,9’a; gelişmiş ülkeler arasında Çin hariç hesaplandığında payı %80 artarak %7,2’e çıkması gerekirken %25 azalarak %3,1’e düşmüştür. Gelişen ekonomiler dünya ekonomisinden aldığı payı artırırken Türkiye geride kalmaktadır.

Uluslararası hukukun üstünlüğü endekslerinde ülkemizin puanı son yıllarda 0,80’lerden 0,20’lere düşerken, buna paralel olarak kişi başı milli gelirimiz 12.500 US$ seviyesinden 2020’de 8.500 US$ seviyesine gerilemiştir.