Avrupa Birliği İlerleme Raporu: Türkiye’nin Önceliği Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Olmalı

Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde, 33 müzakere başlığında ilerleme seviyemizi ortaya koyan “Türkiye 2019 Raporu” Avrupa Komisyonu tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde yayınlandı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, Türk Yargı sisteminde ciddi bir geriye gidiş olduğu kaydedilirken, iş yapma ortamının geliştirilmesi için hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü mesajını sadece içerik ile değil, raporun madde sıralaması ile de ortaya koydu. Hukukun üstünlüğü alanını daha net vurgulamak için 33 başlık içinde 23 sırada bulunan Yargı Sistemi ve Temel Haklar ile 24. sırada bulunan Adalet, Özgülük ve Güvenlik başlıklarına ilk iki sırada yer verdi ve “Temel Öncelikler: Hukukunun Üstünlüğü Müzakere” adında yeni bir bölüm oluşturdu.