Bizler, Daha İyi Yargı Derneği Üyeleri;

Türkiye’de uzlaşma kültürünün egemen olmasında ve barış içinde yaşayan, üretken, uluslararası alanda rekabetçi ve müreffeh bir toplum olmamızda gelişmiş ve çağdaşlarından ileriye gitmiş bir hukuk düzeninin ve yargı sisteminin en önemli temel taşlar olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına ve iktisadi, sosyal ve idari her alanda hukukun üstünlüğünün sağlanmasına Yargı’nın daha da ilerletilmesi ve geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

Bu çerçevede Türk Yargısı’nın sürekli olarak gelişmesi, çağdaşları ile rekabet edebilmesi ve bu rekabette öne geçebilmesi için, yargı ile ilintili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile toplumu ortak bir zeminde bir araya getirmeyi, fikirler ve öneriler geliştirerek mutabakat ve uzlaşma sağlamayı, üzerinde uzlaşılan önerileri hayata geçirmek için gerekli çabaları göstermeyi amaçlıyoruz.

Güncel Haberler

Medya

Twitter'da Biz

Ekonomi & Hukuk Buluşmaları Diyarbakır toplantımızda Daha İyi Yargı Derneği Başkanı @M_Gun bağımsız yargının yol haritasını anlattı.

2

Ekonomi & Hukuk Buluşmaları Diyarbakır toplantımızda @OzatayFatih “Ekonomide istikrarı nasıl sağlayacağız? Zengin ülkelerle aramızdaki refah farkını nasıl kapatacağız?” başlıklı sunumunu yaptı. http://youtu.be/9J418cTM-ug

2

Ekonomi & Hukuk Buluşmaları toplantımız başladı. Federasyon başkanımız A.Aziz ÖZKILIÇ “Hukukun üstünlüğünü ve ileri demokrasiyi güçlü ekonomi ve yüksek refahın olmazsa olmaz şartı olduğunu ifade etti.