Bizler, Daha İyi Yargı Derneği Üyeleri;

Türkiye’de uzlaşma kültürünün egemen olmasında ve barış içinde yaşayan, üretken, uluslararası alanda rekabetçi ve müreffeh bir toplum olmamızda gelişmiş ve çağdaşlarından ileriye gitmiş bir hukuk düzeninin ve yargı sisteminin en önemli temel taşlar olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına ve iktisadi, sosyal ve idari her alanda hukukun üstünlüğünün sağlanmasına Yargı’nın daha da ilerletilmesi ve geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

Bu çerçevede Türk Yargısı’nın sürekli olarak gelişmesi, çağdaşları ile rekabet edebilmesi ve bu rekabette öne geçebilmesi için, yargı ile ilintili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile toplumu ortak bir zeminde bir araya getirmeyi, fikirler ve öneriler geliştirerek mutabakat ve uzlaşma sağlamayı, üzerinde uzlaşılan önerileri hayata geçirmek için gerekli çabaları göstermeyi amaçlıyoruz.

Güncel Haberler

Medya

Twitter'da Biz

Ekonomi Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliği ile 22 şehirde düzenlenecek, “İstikrarlı Büyüme ve Kalkınma için A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” konulu Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları toplantı serisinin on ikincisi Antalya Hotel Su’da gerçekleşecek.
⏰9 Aralık, Cuma; 14:00

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı @M_Gun, Anayasa Mahkemesi verileri ve açıklamaları ışığında Adalet Bakanlığı istatistiklerini değerlendirdi: ” Ne adil ne de makul sürede yargılanıyoruz.”
Değerlendirmenin tamamı web sitemizde: https://www.dahaiyiyargi.org/wp-content/uploads/2022/12/Daha_Iyi_Yargi_Dernegi_Ne-adil-ne-de-makul-surede-yargilaniyoruz.pdf

MÜSİAD Genel Merkezimizi ziyaret eden @DahaiyiYargi Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün (@M_Gun) ile bir araya gelerek, çalışmalarımıza yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.