Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Adana
25.04.2024
Türkiye’nin bir türlü aşamadığı orta gelir tuzağından kurtulması için işletmelerini güçlendirip uluslararası rekabet gücünü yükselterek dünya ticaretinden aldığı payı artırması gerekiyor. Bunun için yargının etkin, kaliteli ve verimli hizmet üretecek şekilde yalın yapılandırılması, kurumlarının ve mensuplarının şeffaf ve hesapverir olması, yargı hizmet birimlerinin, kalkınmaya en güçlü desteği verecek şekilde yapılandırılması, modern uyuşmazlık yönetim süreçleri ile güçlendirilmesi gerekir. Ekonomik başarı, daha iyi yargı ile mümkündür.

Konuşmacılar

“Sürdürülebilir Büyüme için Daha İyi Yargı”
Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulmaması ve benzeri birçok sorun, ülkemizdeki fikir ve ifade özgürlüğünün, temel insan haklarının ve hatta mülkiyet hakkının korunması konularında bile hukuk güvencesinin varlığının sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu durumda kredi şartları ağırlaşmakta, yerlilerin bile uzun vadeli yatırımları başka ülkelere kaymakta, ülkede uzun vadeli yatırım arzusu yok olurken girişimciler kısa vadeli fırsatları yakalamaya yönelmektedir.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri