Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Tekirdağ
27.05.2024
Son yıllarda devlet ve ekonomi yönetimi, akla, bilime ve gerçeklere aykırı olarak Türkiye’yi “dünyanın en pahalı ekonomi deneyine” soktu. Ne yönetimin dünyanın en pahalı en berbat ekonomik deneyini yapmasına engel olabildik ne de ekonomi yönetimindeki ve yargıdaki görevini ihmal ve ihlal eden görevlilere hesap sorabiliyoruz! Keyfî, tutarsız ve öngörülemez makro kararlarla ekonomik istikrarı bozan cumhurbaşkanı ve bakanları hukuken sorumlu tutmak fiili olarak imkânsız.

Konuşmacılar

“Sürdürülebilir Büyüme için Daha İyi Yargı”
Türkiye’nin ekonomik sorunlarının iki temel sebebi var: Yöneticilerin bilime ve gerçeklere aykırı olarak keyfî kararlar almaları fakat bundan dolayı sorumlu olmayıp hesap sorulamaz olmaları; buna izin ve imkân veren yargı ve hukukun üstünlüğü sorunu. Yöneticilerin hesapverirliğini sağlamak yargının en birinci doğal işlevidir. Bu yönü ile yargı, yönetimde istikrarı sağlayan en kritik devlet gücüdür.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri