İstanbul Sözleşmesinin Feshine ve TCMB Başkanının Görevden alınmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları Hakkında Derneğimizin Görüşleri

“İstanbul Sözleşmesi” olarak tanınan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye bakımından feshine ve TCMB başkanı Sayın Ağbal’ın görevden alınmasına ilişkin iki Cumhurbaşkanlığı kararları bu amaç ile yakından ilgilidir. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme kararı sosyal hayatımızı, toplumsal huzurumuzu, hukukun üstünlüğünü ve ülkemizin uluslararası itibarını doğrudan ilgilendirmektedir. TCMB hakkındaki karar ise; milli paramızın ve birikimlerimizin değerini, ekonomimizi, uluslararası ekonomik risk primlerini ve her yıl 200 Milyar USD civarında borçlandığımız uluslararası piyasalardan kredi almak için katlandığımız faiz ve ilave yükümlülükleri ve dolayısıyla milli gelirimizi ve kişi başı milli gelirimizi, halkın refahını doğrudan etkilemektedir.