Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Diyarbakır
19.01.2022
Türkiye ihtiyacından fazlasının üretebilecek dinamik bir insan kaynağına, coğrafi ve kültürel zenginliğe ve fırsatlara sahip. En önemli sorunumuz ileri bir demokrasi, hukuk devleti ve refah ülkesi haline gelememiş olmak. En büyük zenginliğimiz ise bu sorunları çözme dinamiklerini oluşturan farklılıklarımız.

Konuşmacılar

“İstikrarlı Büyüme ve Kalkınma için A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”
“Yargının hukukun üstünlüğünü gerçekleştirme performansı, toplumun ve siyasal yapının devinimini, makro kararların isabetini ve ekonominin performansını belirler. Dolayısı ile yargı, ekonomik performansın ana belirleyicisidir.”

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri