Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Gaziantep
14.10.2022
Elimizde yargı organları var ama üyelerini siyasetçiler belirliyor. Sonra diyoruz ki yargı işini yapmıyor. Yargının elini kolunu bağlıyoruz. Yargıyı özgür bırakalım. Yargıyı özgür bırakırsak, özgür olmaya layık hale getirerek özgür bırakırsak, işte o zaman Türkiye’nin önü açılır, Türkiye’yi kimse tutamaz.

Konuşmacılar

“Yargıyı Özgür Bırakırsak Türkiye’nin Önü Açılır.”
Demokrasi diyoruz, şeffaf ve hesap verebilir devlet diyoruz, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararların altına imza atıyoruz ama Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yargının tamamını ilgilendiren idari kararlarını, 1980’de generallerin aldığı karar uyarınca, hâlâ yargısal denetim dışında bırakıyoruz. Kamu görevlileri hakkında soruşturma açmak hâlâ üstünün iznine tâbî. Soruşturma izinleri tamamen ortadan kaldırılmalı, görevini ihmal eden hukuka aykırı işlem yapan hukuka aykırı emirlere karşı gelmeyen kamu görevlilerin, mahkeme serbestçe soruşturulabilmeli.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri