Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Konya
25.11.2022
Adalet istatistiklerine göre 2021 yılında Konya merkezde 39 bin ceza davası açılmış. 28 bin dava da bir önceki seneden kalmış. Türkiye’de davalar beş ila dokuz yıl arasında sürüyor. Bu gerçeğin verdiği mesaj şudur: Ben arkadaşıma borç verirsem, geri almam en az dokuz sene sürebilir. Öyleyse ben bu borcu vermemeyeyim, ben bu krediyi açmayayım. Ekonomimizin iyileşmesi için bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.

Konuşmacılar

“İstikrarlı Büyüme ve Kalkınma için A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”
“Yargının yetkilerinin kısıtlanmasına neden olan halka kaliteli hizmet verememe meselesini çözmemiz gerekiyor. Yargı şu anda toplumun ahlakını bozar vaziyettedir. Çünkü mahkemelere gittiğinizde doğruyu söylemek zorunda değilsiniz. Yalan söylerseniz savunma hakkı olarak görülüyor, hoş görülüyor. Mahkemelerimizi kaliteli hizmet verir hale getirmeliyiz. Öyle getirmeliyiz ki bir yargıç verdiği karar nedeni ile başka bir yere sürüldüğünde, hepimiz gidip o yargıcı savunabilmeliyiz.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri