Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Mersin
22.04.2022
Tarihin bu anında, daha iyi bir yargı yoluyla, daha iyi demokrasi, daha güçlü ekonomi ve daha yüksek refah için Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat penceresi açılıyor. Bu fırsatı değerlendirmek için Türkiye, 2023 seçimlerine, yargıyı tam bağımsız ve güven verir hale getiren bir anayasa değişikliği yapmış olarak girmelidir.

Konuşmacılar

“Yargı tam bağımsız olmalı. Yargı mensuplarına en güçlü teminatlar, en yüksek ücretler verilmeli. “
Bunların karşılığında ise yargı, kendi takdirine göre değil, toplumun ihtiyacına uygun olarak en kaliteli kamu hizmetini vermeli, makul sürede, makul maliyetle isabetli kararlarlar alıp, kusursuz adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamalı. Yargı, topluma hükmeder değil hizmet eder olmalı, kendisine tanınan imkân, yetki ve ayrıcalıkların hesabını vermeli, hizmette başarısız olanları ve yetkilerini suistimal edenleri içinden atmalı.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri