Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Van
18.10.2023
Hukuki güvenlik ortamında ekonomik ilişkilerin gücü, kalitesi ve katma değerli üretim artacak, ihracatımızın maddi değerini artırarak da dış ticaret açığımızı kapatacak, makro kararların öngörülebilir, kestirilebilir, bilimsel ve isabetli olmasını sağlayacaktır. Hukukun her alanda güven oluşturması, yargının her alanda hesapverirliği sağlaması ile siyasete ve ekonomiye istikrar gelecek, Türkiye hızla yüksek refah devleti olma yolunda ilerleyecektir.

Konuşmacılar

“Sürdürülebilir Büyüme için Daha İyi Yargı ve Sivil Anayasa”
Orta gelir tuzağını aşmanın hukuk alanında yol haritası bellidir. Yapılması gereken ilk iş HSK kararlarının yargısal denetimini yapacak uzman bir mahkeme kurulmasıdır. Dahaİyi yargı Derneği bu amaçla Adalet Yüksek mahkemesini önermektedir.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri