Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

 

Daha İyi Yargı Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz ve resmi internet sitemiz olan http://www.dahaiyiyargi.org/ adresini ziyaret ettiğinizde siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak ne şekilde işlendiğine ilişkin sizleri işbu aydınlatma metni ile (“Aydınlatma Metni”) bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Kişisel verilerinizi Dernek olarak veri sorumlusu sıfatıyla, otomatik olan ya da olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplamaktayız.

 

http://www.dahaiyiyargi.org/ adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Derneğimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

 

Bunun yanında, ziyaretlerinizi sistematik şekilde kayıt altına alabilmek, takip edebilmek, iş geliştirme süreçlerimizde kullanabilmek adına, meşru menfaatlerimiz çerçevesinde sınırlı ve ölçülü olarak bazı çerezleri kullanmaktayız ve bu yolla internet sitesinin kaç kişi tarafından kullanıldığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen çerez politikamızı okuyunuz.

 

Ayrıca, sizlerden web sitemiz üzerinden gelen her türlü talebi kayıt altına almak, cevaplamak ve takip edebilmek yanı sıra, dernek faaliyetlerimizi yerine getirebilmek (bağış toplamak, aidat toplamak, makbuz kesmek vb.) için de bize ilettiğiniz kişisel verilerinizi, meşru menfaatlerimiz çerçevesinde ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile sınırlı ve ölçülü şekilde işlemekteyiz.

 

Dernek üyelerimizin ve/ veya üyelik başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verileri Dernek faaliyetlerinden ve planlanan etkinliklerden ilgililerin haberdar edilmesi amacı ile işlenebilmektedir ve kendilerine onayları halinde ticari elektronik ileti gönderilmektedir.

 

Son olarak, derneğimize yapılan üyelik başvurularının Dernek tüzüğü çerçevesinde kayıt altına alınması, değerlendirilmesini sağlamak amacı ile dernek üyelik formu çerçevesinde sunulan kişisel verilerinizi (özel nitelikli hassas kişisel verileriniz dahil) meşru menfaatlerimiz çerçevesinde sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Bunun yanında üyelik formu kapsamında alınan özel nitelik veri olarak addedilen diğer dernek üyelikleriniz hakkındaki kişisel verilerinizi de KVK mevzuatı uyarınca açık rızanıza bağlı olarak işlemekteyiz. Dernek kapsamında düzenlenen etkinliklerin işitsel ve görsel kayıtları Dernek nezdinde tutulmaktadır, bu kapsamda dernek üyelerinin ve ilgili kişilerin kişisel verileri meşru menfaatlerimiz çerçevesinde hukuka uygun şekilde ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile ayrıca Dernek tüzük hükümlerine göre üyelik süreçlerinin işletilmesini sağlamak amacı ile diğer dernek üyeleri ile ve de web sitemizde yayınlamak üzere üyelerin isim, soy-isim ve çalıştığı kurum bilgilerini kamu ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

 

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Derneğimiz denetimindedir.

 

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

 

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Derneğimiz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

KVK Mevzuatından Doğan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 kapsamında, Derneğimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) m. 7. kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) m.7 kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi info@dahaiyiyargi.org veya  Daha İyi Yargı Derneği Esentepe, Kore Şehitleri Cd. No:17, 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğimize iletebilirsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Metni, zaman zaman değişen mevzuat ya da ikincil düzenlemelere bağlı şekilde revize edilecek ve web sitemizde yayınlanacaktır.

– Aralık 2019 –

 

Daha İyi Yargı Derneği