Gelişmiş Ekonomi, İleri Hukuk ve İleri Demokrasi için 8 Başlıkta 80 Öneri

Hukukun üstünlüğüne ulusal ve uluslararası güvenin güçlendirilmesi, yargının adalete erişimi kolaylaştıran, hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet üretmesi, şeffaflık ve hesapverirliğin güçlendirilmesi, temel haklar ve özellikle fikir ve ifade özgürlüğü konusunda mevcut endişe ve şikayetlerin giderilmesi, ülke kaynaklarını en etkin olarak kullanırken bilgi ve tecrübe birikiminin, ve bu birikimin nesiller arasında aktarımının güçlendirilmesi, ve en nihayetinde yargı teşkilatının hukukun üstünlüğünü sağlama, hukuk güvencesini güçlendirme yetkinliğinin artırılması, çağdaş sistemlerle karşılaştırılabilir seviyelere getirilmesi konusunda somut önerilerimizi ve çalışma konularını toplam (8) ana başlık altında 80 adet somut aksiyon önerisi ve tahmini termin planları ile birlikte sunmaktayız.