Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Çanakkale
27.09.2022
Adalet hissi, yani toplumsal dayanışma ve işbirliği, kaliteli yargı hizmeti ile gerçekleşir. Mahkemeye işimiz düşmese bile yargı hizmetinde kalite aksar ise toplumda adalet duygusu, dayanışma ve işbirliği arzusu aksar. Yargının kaliteli hizmet vermesi için mensuplarının, hâkim, savcı ve avukatların, meslekte yetkin, tecrübeli, bilgili ve her türlü bağımlılıktan ve etkiden ari olması, mahkemelerin hizmet süreçlerinin iyi yönetilmesi, makul sürede ve makul maliyetle hizmet verilmesi şarttır.

Konuşmacılar

Yargı hizmet birimleri, meslek mensupları ile bir bütün olarak kaliteli hizmet üretmeye odaklanmalı, her bir meslek bu yönden eşgüdüm ve işbirliği sağlanmalı ve aynı zamanda kaliteli hizmet üretme performansı değerlendirilmelidir. Bunun için yargı hizmetleri üretilmesini ve kaliteli olmasını düzenleyen bir düzenleyici kurum oluşturulmalıdır.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri