Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Denizli
01.03.2022
Hâkim, Savcı ve avukat mesleklerinin iyi işbirliği yapmaları halinde kaliteli hizmet üretilebilir. Bunun için yargı sisteminin merkezinde yargı hizmetlerini düzenleyen, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun nüfuz oluşturamayacağı sayı ve nitelikte bir üye kompozisyona sahip düzenleyici kurum olmalıdır.

Konuşmacılar

“Öncelikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacağız. “
Yüksek yargı kurulları ile yüksek yargı organlarının bağımsızlıkları ve demokratik meşruiyetlerini güçlendireceğiz. Bu kurullara ve organlara yürütmenin müdahalesini engelleyecek tedbirleri alacağız.

Av. Mehmet Gün

Basın Yansımaları

Galeri