Gündem Notları

Yargı Reformu Stratejisi 2019 Belgesi Amaç 3, Hedef 3.4 kapsamında Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 2020 yılında “Uygulama Adliyesi” kurulacaktır. Böylece hâkim ve savcı adaylığı sürecinin “eğitim” aşamasında yargısal uygulamaların deneyimlenmesi imkanı sunulacaktır. ...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin mazeret kararnamesi 31 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı. Kararnameyle, 256 adli yargı hâkim ve savcısı ile 51 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirildi....

Hükümetler ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları arasındaki ilişkilerde, hükümetlerin meslek kuruluşlarının bağlı oldukları yasaları değiştirme, meslek odalarının imtiyazlarını yeniden düzenleme hatta ellerinden alma ve meslek kuruluşlarının temsil ve yönetiminde yapısal değişiklikler gerçekleştirme yönündeki söylemleri tartışmalara konu olmaktadır. ...

Ülkemiz hakkında Birleşik Krallık (UK & Wales) Law Society tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne gönderilen ve bir kısım Avrupa ülkeleri baro ve meslek kuruluşları tarafından desteklenen https://communities.lawsociety.org.uk/download?ac=90006 linkinden erişilebilen Türkiye halındaki bildirimle ilgili olarak, Derneğimiz tarafından Law Society Başkanına gönderilen yazıya buradan ulaşabilirsiniz....

Türkiye’de basın ve sosyal medyada, yargı ile ilgili en sık yayınlanan haberlerin ve tartışmaların başında çeşitli suçlar için verilen ceza ve tutukluluk kararları ve davaların işleyişi geliyor. 2019 yılı Temmuz ayında gerçekleşen tartışmaları derneğimiz görüşleri ile değerlendirdik....

26 Temmuz 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi (AYM), “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için hüküm giyen 10 akademisyen için “hak ihlali” kararı verdi. Kararın sonrasında çıkan tartışmaları derneğimiz görüşleri çerçevesinde değerlendirdik....