Başarı Etikette mi Nitelikte mi?

Ülkemizde stajını tamamlayıp, özel bir büroda avukatlık mesleğine yönelen bir genç hukukçumuzun Ankara Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerden mezun olması o kişinin çok nitelikli ve bütün alana hakim olduğunu tam anlamıyla ispatlayabilecek bir ölçüt müdür? Her ne kadar donanımlı olduğuna yönelik bir karine oluştursa da unutmamak gerekir ki aksi ispatlanabilecek bir kuramdır. Bahsettiğim kuram nedir? Tabiki de üniversite adlarının kişilik haklarına haiz bireylere adeta birer etiket gibi yapıştırılmasıdır. Bu durum nitelikli bireyler açısından ön yargı ve vasıfsız insanlara yönelik sempati oluşturarak “daha iyi yargı” olgusunun ülkemizde oluşmasına yönelik çok önemli bir risk alanı oluşturmaktadır. Çok fazla uzatmadan kısaca ifade etmek isterim ki hukukçu öncelikle fakültesine girmeden yahut eğitimi sırasında vicdanına adalet terazisini ve hakkaniyet olgusunu işlemiş birer nitelikli birey sıfatına haiz olmalıdır. Bu bakımdan uygulamada gerçek anlamda hukukçuların yetişmesi kadar, bahsettiğim etiket kuramı var oldukça gerçek adaleti sağlamakta aynı orantıda güçleşecektir. Saygıdeğer nitelikli hukukçu dostlardan ricam, insan tahlili konusunda bazı tekdüze düşünce, kavram ve olgulardan sıyrılarak gerçek niteliği kişilerin özünde üşenmeden araştırıp sorgulamalarıdır. Çünkü nasıl bir cerraha insanlar canlarını emanet ediyorsa biz hukukçulara da özgürlüklerini ve hürriyetlerini emanet etmektedirler. Bu bağlamda gereken çerçeveyi belirlemeyi bu yazıyı okuyan her uygulamacı bireyin takdirine bırakmaktayım. Eve ekmekten önce adalet götürmeniz dileğiyle.. Sevgiler, saygılar..