Uyuşmazlıklar Dürüst Davranışla İyi ve Etkin Olarak Çözülür

Uyuşmazlıklarını nasıl çözdüğü bir toplumun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir.

Uyuşmazlıkların iyi ve etkin çözümü,
• işbirliğini teşvik eder,
• farklılıkları fırsatlara çevirir,
• güven ve barışı tesis ederek verimli, toplumu verimli üretken hale getirerek uluslararası rekabet gücü kazandırır.

Bugün gelişmiş ülkelerinin gücünün temelinde uyuşmazlıkların iyi ve etkin çözümü yatar.

Dürüstlük ve uzlaşmanın egemen olacağı bir toplum, ancak uyuşmazlıkların çözümünde dürüstlüğün sağlanması ile mümkün olacaktır. Yargıya götürülen uyuşmazlıklarda dürüst davranış zorunlu olmadığında, insanlar günlük yaşamlarında da dürüst davranmak zorunda hissetmezler. Dürüstlük, kişilerin duruma göre değişen niyet ve isteklerine bağlı kalır.

“Dürüst ve Uzlaşmacı” bir toplum için, öncelikle uyuşmazlıklarda dürüstlüğün sağlanması gerekir. Uyuşmazlıkların çözümünde dürüstlüğün sağlanması ile
• daha iyi bir yargı,
• adalet hizmetlerinin daha verimli kullanılması,
• adalete daha iyi erişim,
• hukukçuların toplumda hak ettiği yeri alması,
• adaletin sağlanmasında avukatların daha etkin rol alması sağlanabilir.

Ülkemizde adaletin gecikmesi, yargının iş yükü ve yavaşlığı uyuşmazlıklarda dürüst davranışın zorunlu olmamasından, dürüstlüğün kişilerin iyi niyetine bırakılmış olmasından kaynaklanıyor.

Uyuşmazlıklarda dürüst davranış zorunlu olmadığı için toplumumuzda uzlaşma kültürü bulunmuyor; bütün uyuşmazlıklar mahkemelere götürülüyor.

Biz dürüst davranış zorunlu olduğunda tarafların uyuşmazlıklarını kendi aralarında uzlaşarak çözmek isteyeceklerine inanıyoruz.

Siz ne dersiniz?

Mehmet Gün