Yargı’nın sorunlarının temelinde dürüstlük ilkesinin hayata geçirilmemiş, dava veya şikayete konu uyuşmazlıklarının konusu olayların ve delillerin sürecin en başında samimi, tam ve doğru olarak ifşa ve ibrazını sağlayan bir düzenin ifşa ve ibraz düzeninin kurulmamış olması yatar....

2015 yılında kurulan ve kurumlaşma aşamasında olan Daha İyi Yargı Derneği çalışmalarını yargı için kabul edilmiş olan temel evrensel değerler olan Bağımsızlık, Tarafsızlık, Hesap Verirlik, Dürüstlük ve Bütünlük, Öngörülebilirlik, Eşit Muamele, Ehliyet ve Özen, Mesleğe Yaraşır Duruş ile Etkinlik ve Verimlilik Yeterlilik ilkeleri çerçevesinde planlamaktadır....

İfşa/ibraz ve keşif hususu ABD Federal Usul Kanunu’nun (“FUK”) “İfşa ve Keşif” başlıklı 5. bölümünde Birleşik Krallık sistemine benzer şekilde düzenlenmiştir. ABD hukukunda söz konusu ifşa/ibraz “İlk İbraz” ve “Yargılama Öncesi İbraz” olmak üzere iki aşamalıdır. ...

30 yıllık ulusal ve uluslararası dava deneyim ve gözlemlerime göre Türk yargısının esas sorunu uyuşmazlıkla ilgili olayların tam ve doğru olarak açıklanmaması, delillerin tam ve zamanında ifşasını sağlayan bir ifşa ve ibraz düzeninin olmamasıdır....