Yazım Kuralları

Bu web sitesi derneğimizin, üyeleri ve toplum ile yargıya ilişkin konulardaki iletişimini sağlamak, yargımızı ve işlevini geliştirecek önerileri edinmek ve diğerleri ile paylaşmak, tartışmak ve üzerinde mutabakat sağlayarak hayata geçirilebilecek öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

Web sayfamızın öneri ve görüş konularını Yargı reformu metodolojisine uygun olarak aşağıdaki ana başlıklar altında sınıflandırdık:

 

İlkeler : Evrensel olarak kabul edilen yargısal ilkeler;

Strateji ve Hedefler : Yargı reformu stratejisi ve hedefleri;

Süreçler ve Usuller : Yargılama usulleri ve süreçleri;

Ölçülebilir Başarı : Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme oranının ölçülebilir ve diğerleri ile karşılaştırılabilir olması;

Tam ve Doğru İfşa : Yargılamalarda “Dürüstlük İlkesi’nin hayata geçirilebilmesi için, yargılama konuları hakkında tarafların ve ilgililerin subjektif maddi gerçeğe ilişkin vakıaları tam, doğru ve samimi olarak ifşa etmesi, uyuşmazlığın adil olarak çözümü için her türlü delilleri zamanında ve tam olarak ibraz etmesi.

 

Yukarıdakilerden ilgilendiğiniz alanlardaki görüş, öneri ve yorumlarınızı rica ediyoruz. Yazılarınızı aşağıda bulunan form aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz.

 

Yazı ve yorumlar, bölüm moderatörü tarafından derneğimizin amacına ve web sitesinde yazım ilkelerine uygunluk bakımından incelenecektir. Yazılarda sitenin bir ortak düşünce paylaşım platformu olduğu dikkate alınmalıdır. Yazıların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu yazarına aittir. Kırıcı, hakaretamiz ve suç teşkil edebilecek beyanlara izin verilmez. Tartışma konusu ile ilgili olmayan yazılar kabul edilmez.

 

Yazıların 500 kelime civarında olması önerilir.

 

Saygılarımızla,

Yazı Gönderin

=
(Lütfen yanıtlayınız...)