Yargıda Liyakat

Yönetim Kurulu Başkanımız Av. Mehmet Gün'ün Yetkin Report web sitesinde yayınlanan "İnfaz Paketi ne için: Reform mu COVID-19 mu?" başlıklı makalesini buradan okuyabilirsiniz....

Anayasa Mahkemesi 7070 sayılı OHAL Kanununun memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Karar 29.11.2019 tarihli RG’de yayımlandı. Güvenlik soruşturması yapılmasının kanun koyucunun takdirinde olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, gerekli güvenceleri ve temel ilkeleri bir kanunla belirlenmeden yapılacak soruşturmalarla kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınması,...

Yargı Reformu Stratejisi 2019 Belgesi Amaç 3, Hedef 3.4 kapsamında Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 2020 yılında “Uygulama Adliyesi” kurulacaktır. Böylece hâkim ve savcı adaylığı sürecinin “eğitim” aşamasında yargısal uygulamaların deneyimlenmesi imkanı sunulacaktır. ...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin mazeret kararnamesi 31 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı. Kararnameyle, 256 adli yargı hâkim ve savcısı ile 51 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirildi....